Regiobijeenkomsten van Informatica-Actief

Omdat veel informaticadocenten als eenmansvakgroep opereren, organiseert Informatica-Actief bijeenkomsten voor het vak informatica in diverse regio’s.
Het doel is om met elkaar te overleggen over de inhoud en de aanpak van de lessen informatica om zo van elkaar te leren en ideeën op te doen. Het is de bedoeling dat dit soort collegiale consultatie met enige regelmaat plaatsvindt. 

De bijeenkomsten beginnen meestal om 16.30 uur en duren tot 19:30 uur. Er wordt gezorgd voor een maaltijd. Alle informatica-docenten zijn van harte welkom, ook als je geen gebruik maakt van Informatica-Actief.
i&i laat regelmatig weten waar en wanneer deze bijeenkomsten zijn. Zie de agenda.