Schrijf mee met IT-onderwerpen op WikiKids

WikiKids is de internet-encyclopedia voor kinderen van 8 tot 15 jaar. Het is het kleine broertje van Wikipedia met ruim 38.000 artikelen en wordt miljoenen keren per jaar geraadpleegd door leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Regelmatig zijn er projecten op WikiKids. Deze keer is er een project over IT. Meer informatie daarover kun je vinden op https://wikikids.nl/Wikikids:Wikiproject/IT. We roepen iedereen die het leuk vindt op om mee te schrijven aan de artikelen zodat er mooi overzicht ontstaat over alles wat met digitale technologie te maken heeft.
Uitleg over hoe WikiKids werkt vind je via onderstaande link en vragen kun je natuurlijk ook online stellen.