SIC Nederland

SIC staat voor Safer Internet Centre Nederland.
Het SIC onderdeel van het Europese Better Internet For Kids programma en probeert samen met overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren en hun sociale omgeving, waaronder ouders, docenten en hulpverleners, handvatten te geven om zich te ontwikkelen tot digitaal vaardige burgers.
Op Safer Internet Day worden er door heel veel partners activiteiten georganiseerd. Die vragen we samen aandacht voor leuk en veilig gebruik van internet voor jongeren en kinderen.
SIC heeft een Digiraad, een groep enthousiaste jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud met als missie jongeren bewustmaken en informeren over veilig internetten.

Deze club jongeren komt regelmatig bij elkaar om te praten over de digitale wereld en de manier waarop jongeren daarover voorgelicht kunnen en moeten worden. Digiraadsleden treden op als ambassadeurs in binnen- en buitenland om het onderwerp veilig internet voor kinderen op de kaart te zetten.  Ze geven adviezen aan en discussiëren mee met bedrijven en overheid.

De Digiraad is opgezet in 2006 en maakt als youth panel ook onderdeel uit van het Safer Internet-programma van de Europese Commissie die voorschrijft dat iedere lidstaat een jongerenraad dient te hebben die hen adviseert op het gebied van veilig internet. Op deze manier wordt jongeren de ruimte en de kans geboden om deel te nemen en besluiten te beïnvloeden over hun online leven.

De afgelopen jaren heeft de Digiraad miljoenen jongeren bereikt: ze gaven hun mening tijdens congressen en seminars, schreven rapporten voor de minister van Economische Zaken en werkten mee aan reportages op de nationale televisie. De jongeren uit de raad zijn op pad gegaan met een digitale politieagent, langs geweest bij de Kindertelefoon in het kader van Meldknop.nl en binnen geweest bij AMS-IX, Nederlands grootste internetknooppunt. Een overzicht van wat de Digiraad allemaal gedaan heeft, foto’s en andere leuke dingen vind je op hun Facebookpagina.