SLO zoekt

SLO zoekt leraren en vakexperts

SLO zoekt leraren en vakexperts om de kerndoelen te actualiseren
Werk mee aan de actualisatie van de kerndoelen bewegen en sport, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en moderne vreemde talen voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat moeten leerlingen over deze leergebieden kennen, kunnen en ervaren?

Meld je aan voor 26 mei 2023!

Wat moeten leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennen, kunnen en ervaren als het gaat om bewegen en sport, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en moderne vreemde talen? SLO zoekt leraren en vakexperts die mee werken aan de actualisatie van deze vijf leergebieden.

Actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn het er 58 en ze bestrijken de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB). Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Je vindt ze hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf