T3 WEBINAR Game of Life

Texas Instruments organiseert onder de noemer T3 een aantal Bootcamp webinars.
Dit zijn webinars waarin aspecten als o.a. het herkennen van patronen, abstraheren en algoritmiseren aanbod komen – vaardigheden & technieken die de basis vormen voor het oplossen van problemen en programmeerprojecten rond digitale automatisatie.

Er wordt gewerkt met de programmeertaal Python. Voor wie niet vertrouwd is met Python, is het aan te raden als voorbereiding deel 1 & 2 van de Python Bootcamp door te nemen.

Thema deze keer: Cellulaire automaat Game of Life
Donderdag 17 februari 2022 – 19:00 uur.

We bestuderen o.a. het beroemde Game of Life, een cellulaire automaat bedacht in 1970 door de Britse wiskundige John Conway, een 2D-raster van cellen die levend of dood kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen volgens bepaalde regels. Met voor gedefinieerde functies en de nodige algoritmestructuur coderen we Game of life zodat we door enkel de regels van het spel te veranderen we kunnen experimenteren en onderzoeken welke regels welke patronen vormen, b.v. een Glider Gun.

UPDATE: link naar webinar