T3 WEBINAR vlakvullingen

Texas Instruments organiseert onder de noemer T3 een aantal Bootcamp webinars.
Dit zijn webinars waarin aspecten als o.a. het herkennen van patronen, abstraheren en algoritmiseren aanbod komen – vaardigheden & technieken die de basis vormen voor het oplossen van problemen en programmeerprojecten rond digitale automatisatie.

Er wordt gewerkt met de programmeertaal Python. Voor wie niet vertrouwd is met Python, is het aan te raden als voorbereiding deel 1 & 2 van de Python Bootcamp door te nemen.

Thema deze keer: vlakvullingen

Met vierkante tegels is het niet zo moeilijk om een vlak te vullen. Maar hoe moet je andere regelmatige veelhoeken ordenen om een vlak te vullen? Hoe kunnen we in eenvoudige vlakvullingen een 3D-effect aanbrengen? En hoe kunnen we Escher-achtige vlakvullingen programmeren? Met algoritmen en vaardigen uit vorige webinars bouwen we een structuur die het mogelijk maakt om met eenvoudige aanpassingen snel andere verrassende tegelpatronen te bekomen.
Online donderdag 24 maart 2022 – 19:00 uur.