T3 WEBINAR BEELDBEWERKING

Texas Instruments organiseert onder de noemenr T3 een aantal Bootcamp webinars.
Dit zijn webinars waarin aspecten als o.a. het herkennen van patronen, abstraheren en algoritmiseren aanbod komen – vaardigheden & technieken die de basis vormen voor het oplossen van problemen en programmeerprojecten rond digitale automatisatie.

Er wordt gewerkt met de programmeertaal Python. Voor wie niet vertrouwd is met Python, is het aan te raden als voorbereiding deel 1 & 2 van de Python Bootcamp door te nemen.

Thema deze keer: Beeldverwerking
Een figuur of foto is in principe niets anders dan een verzameling van pixels met een bepaalde RGB-waarde.In deze webinar bestuderen we technieken en algortimen die het mogelijk maken om figuren of foto’s te transformeren (b.v. rotaties en spiegelen) alsook het uitvoeren van een kleurenfilter op een foto (b.v. een grayscale-filter).