T3 Webinars

Programmeertechnieken met Python in de wiskundeles
Na de T3 Python bootcamp – www.wil-depython.nl – organiseert Texas Instruments dit schooljaar een Python-bootcamp die de nadruk legt op computational thinking & programmeertechnieken.

De BootCamp bestaat uit een aantal webinars waarin aspecten als o.a. het herkennen van patronen, abstraheren en algoritmiseren aanbod komen – vaardigheden & technieken die de basis vormen voor het oplossen van problemen en programmeerprojecten rond digitale automatisatie.

Er wordt gecodeerd met de programmeertaal Python. Voor wie niet vertrouwd is met Python, is het aan te raden als voorbereiding deel 1 & 2 van de Python Bootcamp door te nemen zie: www.wil-depython.nl.

De volgende grafische onderwerpen worden behandeld.

  • Aansturen van het grafisch scherm, donderdag 28 oktober 2021 – 19:00 uur
  • Beeldverwerking, donderdag 25 november 2021 – 19:00
  • Cellulaire automaat Game of Life, donderdag 17 februari 2022 19:00 uur
  • Vlakvullingen, donderdag 24 maart 2022 – 19:00 uur
  • Animaties en simulaties met OOP, donderdag 28 april 2022 – 19:00

Aansturen van het grafisch scherm

Donderdag 28 oktober 2021 – 19:00 – Meer info & Schrijf in >

Wat is het grafisch venster? Een verzameling van pixels!

Hoe sturen we deze verzameling van pixels aan? Welke Python-codes vertalen variabelen en algoritmen in figuren en grafische patronen?

We illustreren met eenvoudige Python-codes hoe data en de nodige lussen kunnen leiden tot 2D-rasters, patronen en figuren.