Algoritmen informatica onderwijs in context

Op 20 april 2022 gaat Jacqueline Nijenhuis-Voogt aan de Radboud Universiteit haar proefschrift verdedigen: “Algorithms in context: Teacher knowledge and student learning in secondary computer science education”.