Toetsing domein B: Grondslagen

Reeks toetsvragen voor kerndomein B: Grondslagen van het vernieuwde examenprogramma.
Tot nu was er nog geen leidraad voor het samenstellen van toetsen voor het vak informatica. Elke docent moest hiervoor zelf aan de slag. Daarom zijn we in 2020 als team van informaticadocenten en vakdidactici aan de slag gegaan om een reeks toetsvragen te ontwikkelen voor kerndomein B: Grondslagen
van het vernieuwde examenprogramma.
Hiermee kun je als docent op een objectieve manier toetsen. Zo kun je meten of je leerlingen het basisniveau hebben bereikt. Bij andere schoolvakken wordt hiervoor het centraal examen gebruikt. Bij informatica is dat er niet. De auteurs
hopen met deze publicatie het toetsen te ondersteunen van leerlingvaardigheden op het gebied van de algoritmiek.
Gekeken wordt naar de volgende aspecten:

  • Waar gaat het in de kern om?
  • Hoe kun je variëren in toetsvragen?
  • Hoe kun je het niveau van een toetsvraag verhogen of verlagen?
  • Misconcepten
  • en andere kwaliteitsaspecten