Vakdidacticus Informatica Delft

Binnengekomen per email. Wordt jij de nieuwe vakdidacticus informatica bij de TU Delft?

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met dr. Hanno van Keulen, Opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleiding TU Delft, [email protected]

Functieomschrijving

De vakdidacticus Informatica is verantwoordelijk voor de vakdidactische vorming van de academische leraren-in-opleiding van de TU Delft. Dat zijn masterstudenen van de MSc Science Education & Communication, en bachelorstudenten die de Educatieve Minor hebben gekozen. Je geeft en ontwikkelt de sleutelvakken Vakdidactiek Basis Informatica en Vakdidactiek Verdieping Informatica. Je werkt samen met andere vakdidactici en de docent Werkplekleren aan het vormgeven van het Schoolpracticum op onze stagescholen. Je begeleidt afstudeeronderzoek op jouw vakgebied. Je draagt bij aan de professionele ontwikkeling van werkplekbegeleiders op stagescholen en aan activiteiten van de TU Delft gericht op schoolontwikkeling en vernieuwen van het Informatica-onderwijs. Je draagt bij aan het programma Co-teach Informatica en je stuurt studentassistenten aan die in dit programma opdrachten van leerlingen nakijken. Je doet vakdidactisch onderzoek en acquireert middelen om onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren.

Je gaat werken bij de sectie Science Education & Communication (‘SEC’), die als hoofdtaak heeft de Universitaire Lerarenopleiding te verzorgen. SEC is actief in de onderwijsregio Zuid-Holland en daarbuiten, en onderhoudt veel contacten met scholen en andere lerarenopleidingen, met name het ICLON van de Universiteit Leiden en het Instituut voor Lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. SEC is goed ingebed in de TU Delft en streeft ernaar bètatechnische innovaties van ontwerpers en onderzoekers snel op te pikken en geschikt te maken voor het funderend onderwijs. In de lerarenopleiding studeren nu ongeveer 150 studenten, verdeeld over vijf schoolvakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica, Onderzoek & Ontwerpen). Informatica is een ’tekortvak’: we streven naar vergroting van de instroom in de lerarenopleiding.  

Functie-eisen Vakdidacticus informatica

Je hebt een wetenschappelijke opleiding in Informatica/Computer Science en een eerstegraads lesbevoegdheid voor het schoolvak Informatica. Je bent gepromoveerd op onderwijskundig of vakdidactisch onderzoek. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je bent goed bekend met de vakinhoudelijke aspecten van het Schoolexamenprogramma (zie de website van SLO).

Leservaring in het voortgezet onderwijs is een pré. Je bent in staat toepassingen van de Informatica, zoals gaming, artificial intelligenve, robotica, en virtual reality, te implementeren in het funderend onderwijs en hier (zelfstudie)modules bij te schrijven. Je hebt goede communicatieve eigenschappen en kunt effectief samenwerken met de lerarenopleiders van de andere bètatechnische schoolvakken en met werkplekbegeleiders.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je wel dat je geschikt bent voor deze functie? Dan zien we je sollicitatie toch graag tegemoet. 

Arbeidsvoorwaarden

  • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 11 of 12 (inschaling op basis van kennis en ervaring) uit de CAO Nederlandse Universiteiten met een minimum van €3.974,- en een maximum van €6.181,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (38 uur), plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
  • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
  • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
  • Korting bij zorgverzekeraars.
  • Flexibele werkweek.
  • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
  • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
  • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
  • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

TU Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Met meer dan 1.100 medewerkers, waaronder 150 baanbrekende hoofdonderzoekers (principal investigators), en ongeveer 3.600 gepassioneerde studenten is de faculteit Technische Natuurwetenschappen een inspirerend wetenschappelijk ecosysteem. Onze faculteit richt zich op sleuteltechnologieën, zoals quantum- en nanotechnologie, fotonica, biotechnologie, synthetische biologie en materialen voor energieopslag en -conversie, en biedt oplossingen voor belangrijke problemen van de 21e eeuw. Daarvoor leiden we studenten op in brede bachelor- en specialistische masteropleidingen met een sterke onderzoekscomponent. Onze wetenschappers verrichten baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van Life and Health Science & Technology, Nanoscience, Chemical Engineering, Radiation Science & Technology en Engineering Physics. We leiden ook de volgende generatie middelbare school docenten op.

Klik hier om naar de website van faculteit Technische Natuurwetenschappen te gaan.