Vernieuwenderwijs

Vernieuwenderwijs is een platform van, voor en door docenten, onderwijskundigen en andere onderwijsprofessionals die interesse hebben in onderwijs(innovatie). De makers zijn docenten die materiaal delen rondom lesgeven, onderwijsontwerp en wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels heeft hun platform met meer dan 400 artikelen, video’s, downloads, boeken, andere producten en diensten. Zij zetten actief in op het verbeteren van het onderwijs. Onderwijsontwikkeling is volgens de makers leuk en dag mag gedeeld worden!
Vernieuwenderwijs wil scholen en opleidingen helpen om te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen ze door het bieden van samenhangende diensten en producten die zijn gericht op het duurzaam professionaliseren en faciliteren van docenten rondom het ontwerpen en geven van krachtig onderwijs binnen hun eigen context.

Bijzonder is de Vernieuwenderwijs Academie. Een leergang van 1 jaar, waardoor je van lesgever verandert in onderwijsontwerper. Om hier invulling aan te geven gaan deelnemers aan de slag met vier thema’s: leerdoelen, betekenisvolle toetsing en formatief handelen en leeractiviteiten. Dit samen met collega’s van andere scholen onder begeleiding van Vernieuwenderwijs.

Aan het einde van de leergang heb je expertise in het ontwikkelen van een krachtig curriculum op basis van wetenschappelijke inzichten en eigen ervaring. De expertise kan ingezet worden om je eigen onderwijs te ontwerpen én collega’s te ondersteunen.
Doelgroep: VO, MBO, HBO en WO
Startdatum: 1 oktober 2021 (er kan nog worden ingeschreven)