VOORJAARSCONFERENTIE i&i

Digitale Geletterdheid komt in de school – zie de conferentie-website
Dit jaar zal i&i een voorjaarsconferentie organiseren gericht op Digitale Geletterdheid in de school.
Met hoofdletters geschreven want het zal op veel scholen een hoofdbrekende zaak worden.
Wij willen allen immers dat in een digitale wereld waar onlangs Chatgpt en deepfake zijn toegevoegd  leerlingen zich op hun toekomst kunnen blijven voorbereiden.

In de school gaat er de komende tijd veel gebeuren op het gebied van DG. Er komen kerndoelen voor primair- en voortgezet onderwijs en het wordt opgenomen in het masterplan basisvaardigheden.
Ook in examenprogramma’s van andere vakken worden relevante elementen van DG geïntegreerd. 
Een conferentie is niet het antwoord op alle vragen die op ons afkomen, maar kan er wel het begin van zijn.
De april-conferentie kunnen we aantrekkelijk aanbieden dankzij een bijdrage van het ministerie. 
Iedere deelnemer mag een persoon uitnodigen die niet hoeven te betalen, heel graag zien wij ook collega’s uit het po.  
Kosten: deelname € 100,– als je lid bent van i&i, (niet leden betalen € 135,–).
Locatie:  Universiteit Utrecht, Victor J. Koningsbergergebouw
Datum: 13 april 2023 09.30-17.00 uur

Programma: “Digitale Geletterdheid komt in de school“,  (inhoud volgt komende weken – zie de website)