VOORJAARSCONFERENTIE

Komend voorjaar zal i&i een speciale conferentie organiseren.
De conferentie komt in het teken van Digitale Geletterdheid te staan. Veel scholen staan immers nog aan het begin van de implementatie hiervan.
Voor een goede en verantwoorde invoering is informatie en kennisuitwisseling nodig van wat Digitale Geletterdheid inhoudt, hoe je het verantwoord opneemt in het curriculum maar ook praktische vragen komen aan de orde. Denk daarbij aan wie het hoe moet gaan doen. Als vakvereniging willen wij hiervoor graag het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar brengen.

Experts van binnen en buiten het onderwijs zullen wij in meerdere sessies aan het woord laten komen. Net zo belangrijk als de lezingen en workshops zijn bij deze conferentie kennisuitwisseling en netwerken.
Blijf onze nieuwsbrieven volgen en “save the date”.

Datum: 13 april 2023, 9:00 – 17:30 uur
Lokatie: Victor J. Koningsbergergebouw, Universiteit Utrecht