VWO Nederlands door ChatGPT

Hoe goed is ChatGPT nu echt met taal? De ultieme test, zou je kunnen zeggen, is het centrale vwo-eindexamen Nederlands, zoals dat op 17 mei bij enkele tienduizenden leerlingen is afgenomen. Dat examen bestaat zoals bekend uit een aantal opiniërende teksten uit kranten en tijdschriften en vragen waarmee het begrip van die teksten wordt getoetst. Mark van Oostendorp van Neerlandistiek, het online tijdschrift voor taal- en letterkunde heeft de teksten ingevoerd en de vragen vervolgens aan ChatGPT gesteld. De antwoorden staan onderaan zijn artikel en zijn vervolgens door hem goed mogelijk getoetst aan het officiële antwoordmodel. Teksten, vragen en het officiële correctiemodel staan hier.

De N-term voor dit examen was onbekend, zodat er nog geen punt werden gegeven. Maar ChatGPT haalde 33 van de 60 punten, wat wil zeggen dat ze waarschijnlijk gezakt is. Maar ook: dat ze maar op het nippertje gezakt is, ze heeft geen vreselijke onvoldoende gehaald.

Sowieso zijn er best veel antwoorden die verbazingwekkend goed zijn.