Wat is open content

Content hergebruiken zonder dat je iets hoeft te regelen met het auteursrecht?
Dankzij de licenties van Creative Commons is het mogelijk.

Wat is open content?
Soms heb je geen toestemming nodig om oorspronkelijk werk te gebruiken. Bijvoorbeeld als je een tekst citeert (citaatrecht), of wanneer je een educatieve film laat zien in de klas (onderwijsexceptie). Dat zijn wettelijke uitzonderingen op auteursrecht.

Ook bij open content heb je geen toestemming nodig. Toch is open content anders, het is geen uitzondering op auteursrecht. Iedereen mag het namelijk bekijken, kopiëren en hergebruiken.

Wanneer is iets dan open content?
Ten eerste als de maker kiest voor een open licentie.
Met een open licentie beperkt een maker zijn auteursrecht waarmee hij de mogelijkheden voor hergebruik door jou juist verruimt. Dus met zo’n licentie geeft de maker je toestemming voor het kopiëren en hergebruiken van zijn werk.
Materiaal in het publieke domein is ook vrij te gebruiken. Het auteursrecht is dan helemaal niet meer van toepassing. Je mag het materiaal dus ook hergebruiken en opnieuw verspreiden.