Webinar ‘Data in het onderwijs: vloek of zegen?’

Kennisnet en de Universiteit Utrecht organiseerden een webinar over leerlingen en leraren in een wereld vol data. De vraag waar we antwoord op proberen te geven, luidt: data in het onderwijs, een vloek of een zegen? In de wereld van leraren en leerlingen wordt steeds meer gemeten. Via adaptieve leersystemen tot leerlingvolg(toets)systemen die data verzamelen over de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden van leerlingen en analytics dashboards die pogen in deze brij van data enige orde te scheppen. De bedoeling is de leraar te ondersteunen en de leerling te bedienen. Veel scholen zijn enthousiast over onder meer het gemak dat deze systemen bieden, maar er wordt ook een ethisch ongemak gevoeld.

Bekijk hieronder de Webinar.