Webinar Digitale Geletterdheid in het buitenland: Australië

In gesprek met Prof. dr Neil Selwyn
Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum. Maar als die kerndoelen gaan gelden, hoe maak je leerlingen daadwerkelijk digitaal geletterd?
Wat vraagt dat van leraren en lerarenopleiders?

Datum: maandag 21 november 2022
Tijd: 20:00 – 21:15 uur
Waar: online
Kosten: geen
Aanmelden

Neil Selwyn

Kennisnet, I&I (de vakvereniging voor informaticadocenten) en het Netwerk lerarenopleiders digitale geletterdheid staan bij die vragen stil door over de grenzen heen te kijken. Hoe doen andere landen dat?

We beginnen op maandag 21 november met Australië, met Neil Selwyn, een vooraanstaand wetenschapper, die onlangs schreef:
“Meer en meer wordt er gesproken over de nieuwe fase die digitale technologie ingaat. Deze dwingt ons in duidelijk andere bewoordingen over ‘digitale geletterdheid’ te gaan denken. Terwijl de inspanningen op het gebied van digitale geletterdheid tot nu toe gericht waren op het ondersteunen van jonge mensen om betere gebruikers van technologie te worden, zullen de belangrijkste digitale technologieën in de jaren 2020 waarschijnlijk niet technologie zijn die door mensen als zodanig wordt ‘gebruikt’. In plaats daarvan zullen de meest invloedrijke en verraderlijke digitale technologieën in de komende jaren waarschijnlijk technologieën zijn die worden ‘gebruikt’ op mensen.”

Wat betekent dit voor het Australische onderwijs in digitale geletterdheid? Wat leren leerlingen al en hoe pakt dat uit? Hoe bekwamen de leraren en lerarenopleiders zich ‘down under’?
We nodigen je van harte uit aan dit webinar deel te nemen. Deelname is kosteloos. Het webinar is bedoeld voor onderwijsprofessionals, maar werk je niet op een school dan ben je ook van harte welkom.

Programma:
Maandagavond 20.00 – 21.15 uur
20.00 uur: Lezing Neil Selwyn (onder leiding van Kennisnet-adviseur Remco Pijpers)
20.30 uur In gesprek
21.00 – 21.15 uur Napraten (in het Nederlands): wat speelt er in Nederland?

Wie is Neil Selwyn
Neil Selwyn is een Distinguished Professor aan de Faculteit Educatie van de Monash University in Melbourne, die de afgelopen 25 jaar heeft gewerkt aan onderzoek naar de integratie van digitale technologie in scholen, universiteiten en volwasseneneducatie. Hij wordt erkend als een toonaangevende internationale onderzoeker op het gebied van digitaal onderwijs – met bijzondere expertise in de ‘real-life’ beperkingen en problemen waarmee op technologie gebaseerd onderwijs wordt geconfronteerd. Hij werkt momenteel aan nationaal gefinancierde projecten die de uitrol van educatieve data en learning analytics, AI-technologieën en de veranderende aard van het digitale werk van leraren onderzoeken.
Meer over Neil Selwyn