WHITE PAPER

Praktisch programmeren in het computeronderwijs
Miles Berry, Paul Curzon, Quintin Cutts, Celia Hoyles, Simon Peyton Jones, en Shahneila Saeed
februari 2022

In een witboek dat voor het Engels onderwijs is opgesteld wordt door het National Centre for Computing Education (NCCE) gepleit voor het belang van programmeren als centraal element van het computeronderwijs.
In 2014 herzag het nieuwe Engelse computerleerplan computergebruik als een fundamenteel vak, geworteld in een een geheel van kennis en ideeën, in plaats van als een beroepsvak.
Het gevaar is dat informatica gezien gaat worden als een theoretische discipline, gescheiden van de praktische activiteiten die die het bezielen, inclusief programmeren.
Praktisch programmeren, zoals ze het in Engeland noemen staat volgens de opstellers echter centraal bij goed informatica onderwij.
Daarvoor zijn drie belangrijke redenen:
1. Programmeren is een intrinsiek onderdeel van informatica.
Programmeren is zowel een middel om een doel te bereiken als een doel op zich.
Zo kun je je ook niet een goede opleiding in de wetenschappen voorstellen zonder wetenschapslaboratoria of in muziek zonder uitvoering.Het doel van informatica is om dingen te bouwen die de manier veranderen waarop we leven, werken en spelen, dus het schrijven van programma’s is essentieel.
2. Programmeervaardigheden bij buitengewoon nuttig bij andere vakken. En dan ook niet alleen voor de de software-industrie. Programmeer projecten vereisen ook veel van de “zachte vaardigheden” die zo hoog gewaardeerd worden door werkgevers, denk aan teamwerk, planning, logisch denken, communicatievaardigheden, en veerkracht.
3. Programmeerwerk is essentiële pedagogie. Het ontwerpen, schrijven, voorspellen en debuggen van programma’s brengt de theoretische en praktijk samen en is motiverend.
De opstellers roepen op tot actie om goede creatieve programmeerlessen in het curriculum op te nemen. Zorg ervoor dat praktisch programmeren diep geïntegreerd is in uiteenlopende vormen, variërend van programma’s begrijpen, via korte oefeningen, tot projecten uitvoeren.
Het Whitepaper sluit af met een degelijk boeken overzicht.