Zelfscan

Hoe staat het met de digitale vaardigheden van studenten na hun middelbare schooltijd. In 2022 werd bij de HAN een zelfscan gehouden. Een citaat uit de conclusies: “Bij bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld een aantal vaardigheden binnen de competentiegebieden Veiligheid en Probleemoplossend vermogen) is er nauwelijks een verschil tussen eerstejaars en ouderejaars. Bij andere vaardigheden (bijvoorbeeld de vaardigheden op het gebied van tekstverwerking, presentatiesoftware en spreadsheets) zien we wel dat ouderejaars beduidend beter scoren dan eerstejaars. De zelfscan kan geen antwoord geven op de vraag of dit het gevolg is van expliciete aandacht voor deze vaardigheden in het onderwijsprogramma van de opleidingen en academies.”

Het is in ieder geval aardig te lezen hoe het staat met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen na onderwijs in het VO.