Beeldvorming van AI

Het is bijzonder hoe snel abstracte termen als ‘AI’, ‘blockchain’ of ‘cloud computing’ deel van ons dagelijks taalgebruik zijn geworden. Toch blijven ze verrassend moeilijk te verbeelden.

DG internationaal

De Digitale Agenda van de Europese Commissie zet zich in voor digitale geletterdheid onder alle Europese burgers. (van website mediawijsheid.nl)

CODER(DOJO);

Bij een Dojo leren jonge mensen, tussen de 5 en 17 jaar, om te programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s te maken, games te maken en meer. Dojo’s worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers.

VWO Nederlands door ChatGPT

Hoe goed is ChatGPT nu echt met taal? De ultieme test, zou je kunnen zeggen, is het centrale vwo-eindexamen Nederlands, zoals dat op 17 mei bij enkele tienduizenden leerlingen is afgenomen. Dat examen bestaat zoals bekend uit een aantal opiniërende teksten uit kranten en tijdschriften en vragen waarmee het begrip van die teksten wordt getoetst.

Digitale Geletterdheid

Op de website van SLO staat informatie over leerplan ontwikkelingen voor primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot digitale geletterdheid. De moeite waard om te volgen.

Competentiemodel mediawijsheid

Wat is mediawijsheid nu precies? En hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag? Netwerk Mediawijsheid heeft het Mediawijsheid Competentiemodel 2021 ontwikkeld.

Digitale geletterdheid in het vo

Niet iedereen krijgt van huis kennis en vaardigheden over digitale middelen mee, onmisbaar bij leren, leven en werken. Digitale geletterdheid is een breed palet aan kennis en vaardigheden en houdt digitale ontwikkelingen bij.

SIC Nederland

SIC staat voor Safer Internet Centre Nederland.
Het SIC onderdeel van het Europese Better Internet For Kids programma ontwikkelt materialen om digitaal vaardige burgers te krijgen.

Goed nieuws

Lees deze blog van Remco Pijpers over de bijeenkomst van diverse vakverenigingen, Platvorm VVVO en Federatie van Vakinhoudelijke Vakverenigingen