ALFAGAMMA- EN BÈTAPARTNERS presenteren Chat GPT kennisdeelsessie

Na alle examendrukte tijd voor iets anders: Ben je benieuwd naar de impact van Chat GPT op het voortgezet onderwijs? Wil je praktische kennis opdoen over hoe je deze innovatieve tool kunt integreren in jouw lessen? Op vrijdag 23 juni van 15.00 tot 19.30 uur organiseren Bètapartners en AlfaGammapartners een inspirerende kennisdelingsbijeenkomst over de impact

HELLO WORLD

Download het themanummer waarin primair onderwijs centraal staat. Lees wat men in het Verenigd Koninkrijk aan inspiratie, ideeën en advies voor de basisschool wil meegeven.

VWO Nederlands door ChatGPT

Hoe goed is ChatGPT nu echt met taal? De ultieme test, zou je kunnen zeggen, is het centrale vwo-eindexamen Nederlands, zoals dat op 17 mei bij enkele tienduizenden leerlingen is afgenomen. Dat examen bestaat zoals bekend uit een aantal opiniërende teksten uit kranten en tijdschriften en vragen waarmee het begrip van die teksten wordt getoetst.

Routes naar vo-leraarschap

Heb je al een baan op een school, dan is een zij-instroomsubsidie vaak een goede optie; je collegegeld en je studie-uren worden dan gedekt zodat je er in salaris niet op achteruit gaat.

AI helpt historici

Hoe AI historici helpt ons verleden beter te begrijpen.
De historici van morgen gebruiken computerwetenschap om te analyseren hoe mensen eeuwen geleden leefden.

Filosofie en ChatGPT

Sommige experts denken dat ChatGPT alles gaat veranderen, anderen roepen dat het een oerdomme machine is. Je zou kunnen denken dat er twee kampen zijn, die het grondig met elkaar oneens zin.

SLO zoekt

SLO zoekt leraren en vakexperts om de kerndoelen te actualiseren
het gaat niet over informatica maar wel over andere vakken voor primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Goed nieuws

Lees deze blog van Remco Pijpers over de bijeenkomst van diverse vakverenigingen, Platvorm VVVO en Federatie van Vakinhoudelijke Vakverenigingen

AusbaldowerCamp

Onze oosterburen organiseren op 2 februari 2023 een zgn. online barcamp over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. (uiteraard in het Duits) Deelname is gratis.

Nationale CTF Scholencompetitie

1 en 2 februari 2023De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht organiseren de derde editie van de Nationale CTF Scholencompetitie. Via een ‘Capture The Flag’ competitie laat je zien wie de beste cybersecurity vaardigheden heeft.