Nieuw bestuur

Op 17 april 2024 is tijdens de algemene ledenvergadering een voltallig nieuw bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur bestaat uit Jacqueline Nijenhuis-Voogt, Lex Verheesen, Lucas de Bruin, Marieke Brinkman, Jacco Gnodde en Tim Steenvoorden. Heb je graag een gezicht bij deze namen? Op ieni.org/bestuur tref je onze foto’s.

Tijdens de voorjaarsconferentie op de dag erna is het nieuwe bestuur voorgesteld. Mocht je de conferentie gemist hebben, of wil je graag verder kennismaken: op 13 juni organiseren we hiervoor een online meeting, om 17:00 uur. Wil je hierbij aansluiten, geef je dan op via [email protected].  

We treden aan als nieuw bestuur in een boeiende tijd: dit voorjaar zijn de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid (DG) gepubliceerd en de implementatie van het onderwijs over DG zal veel aandacht krijgen. Als i&i zullen wij ons inspannen om mee te werken aan goed onderwijs op dit gebied voor alle leerlingen in Nederland. Ook willen we graag meer duidelijkheid over de gevolgen van de invoering van digitale geletterdheid voor het vak informatica: we verwachten dat het curriculum op korte termijn aangepast zal moeten worden. We willen het lesmateriaal over de keuzethema’s graag updaten en meer toegankelijk maken. Daarnaast willen we graag aandacht geven aan het delen van eigen lesmateriaal, het lerarentekort, aandacht voor startende docenten, nascholing, AI in het onderwijs, aansluiting met PO/VMBO/MBO enz. enz. We kunnen dat uiteraard niet allemaal tegelijk en ook niet zonder jullie. Mocht je nu al onderwerpen zien waarvan je denkt ‘daar werk ik graag aan mee’, meld je dan vooral aan via [email protected].

Afscheid en erelidmaatschap

Tijdens de ALV en ook op de voorjaarsconferentie hebben we onder dank afscheid genomen van het oude bestuur: Ramon Moorlag, Aad van der Drift, Jan Graver en Eelco Dijkstra. We zijn dankbaar voor hun inspanningen in het verleden en kijken uit naar samenwerking in de toekomst.

Daarbij zijn Ramon en Aad door de ALV benoemd tot erelid, als dank voor hun jarenlange inzet voor de vakvereniging. Daarmee telt de vereniging nu 8 ereleden: Cees Boekelo, Louis Hilgers, Pieter Hogenbirk, Hanny van Klarenbosch, Cocky Verweij, Paul Jansen en nu dus ook: Ramon Moorlag en Aad van der Drift.